Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR

Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR:
  • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-SR
  • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-SR
  • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-SR
  • * Sửa chữa các lỗi khác

Số lượng:

Zebra DS3608-SR tích hợp Đầu đọc 2D Imager
DS3608-SR Mẫu quét 1,280 x 800 pixels
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
DS3608-SR Cho phép rơi từ độ cao 2.4m và hỗ trợ IP67
Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết cho:

Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á