Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-ER

Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-ER

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-ER:
  • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-ER
  • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-ER
  • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-ER
  • * Sửa chữa các lỗi khác

Số lượng:

Zebra DS3608-ER tích hợp Đầu đọc 2D Imager
DS3608-ER Mẫu quét 1,280 x 800 pixels
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-ER Khoảng cách đọc xa đến 21.4 m
DS3608-ER Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
Cho phép rơi từ độ cao 2.4m và hỗ trợ IP67
Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết cho:
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-ER

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á