Sản Phẩm

 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1452g:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LS3578-FZ:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LI4278:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-SR:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-HP:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-DP:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Digi ESL cập nhật giá, thông tin mặt hàng nhanh, linh hoạt
 • Công nghệ E-Paper với 03 x Màu + LED Flashing
 • Kích cỡ ESL đa dạng từ 2.13 đến 7.5 inch
 • Công nghệ quản lý/cập nhật bằng sóng RF dạng Access Point
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2278:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8178:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-SR:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1981i:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D LS2208/LS4208
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D 1450g
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D không dây 1452g
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D không dây 1452g
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Để bàn PC42D
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PD43
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PM42
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PM43
 • Bao gồm Máy in Thẻ nhựa Zebra ZXP3 + Phần mềm Thiết kế & In thẻ Card Studio
 • In màu và truyền nhiệt
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Tốc độ in: 140 - 700 thẻ/giờ
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS9808:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 1D Honeywell MS7625:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á