Sản Phẩm

 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-SR:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1981i:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1981i
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D LS2208/LS4208
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D 1450g
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D không dây 1452g
 • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D không dây 1452g
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Để bàn PC42D
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PD43
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PM42
 • Cho Thuê Máy in mã vạch Công nghiệp PM43
 • Bao gồm Máy in Thẻ nhựa Zebra ZXP3 + Phần mềm Thiết kế & In thẻ Card Studio
 • In màu và truyền nhiệt
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Tốc độ in: 140 - 700 thẻ/giờ
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-DP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS9808:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS9808
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 1D Honeywell MS7625:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard MS7625
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 7980g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 7980g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 7980g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 7980g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 3310g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 3310g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 3310g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 3310g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1910i:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1910i
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1910i
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1910i
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1900gHD:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1900gHD
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1900gHD
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1900gHD
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS6708:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS6708
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS6708
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS6708
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS4308:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS4308
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS4308
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS4308
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1280i:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1280i
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1280i
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1280i
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell MS5145:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell MS5145
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor MS5145
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard MS5145
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1300g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1300g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1300g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1300g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1450g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1450g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1450g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á