Sản Phẩm

 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Honeywell PX940:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Honeywell PX940, Trục cuốn giấy (Roller) PX940
 • * Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in PX940
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn PX940
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy In Mã Vạch Honeywell PX940
 • * Sửa chữa các lỗi máy in khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra 220Xi4:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra 220Xi4, Trục cuốn giấy (Roller) 220Xi4
 • * Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in 220Xi4
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn 220Xi4
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Zebra 220Xi4
 • * Sửa chữa các lỗi máy in khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra ZT620:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra ZT620, Trục cuốn giấy (Roller) ZT620
 • * Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZT620
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn ZT620
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy In Mã Vạch Zebra ZT620
 • * Sửa chữa các lỗi máy in khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra ZT610:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra ZT610, Trục cuốn giấy (Roller) ZT610
 • * Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZT610
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn ZT610
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy In Mã Vạch Zebra ZT610
 • * Sửa chữa các lỗi máy in khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra ZT510:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra ZT510, Trục cuốn giấy (Roller) ZT510
 • * Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZT510
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn ZT510
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy In Mã Vạch Zebra ZT510
 • * Sửa chữa các lỗi máy in khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1602g:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1602g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1602g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1602g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1911i:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1911i
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1911i
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1911i
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1902gHD:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1902gHD
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1902gHD
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1902gHD
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1452g:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS6878:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS6878
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS6878
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS6878
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1452g:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1452g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LS3578-FZ:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LS3578-FZ
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LI4278:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI4278
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-SR:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-SR
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-HP:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-HP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-DP:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-DP
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Digi ESL cập nhật giá, thông tin mặt hàng nhanh, linh hoạt
 • Công nghệ E-Paper với 03 x Màu + LED Flashing
 • Kích cỡ ESL đa dạng từ 2.13 đến 7.5 inch
 • Công nghệ quản lý/cập nhật bằng sóng RF dạng Access Point
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2278:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS2278
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8178:
 • * Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS8178
 • * Sửa chữa các lỗi khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á