Phụ Kiện Tích Hợp (Add-on)

 • Đọc thẻ từ và RFID 13.56MHz
 • Đọc thẻ từ và Fingerprint
 • Giao tiếp USB
 • Đọc mã vạch 1D và 2D
 • Tốc độ đọc 30 frame/s
 • Giao tiếp USB
 • Đọc vân tay với độ phân giải 512dpi
 • Giao tiếp USB 2.0
 • Đọc thẻ RFID tần số 13.56MHz
 • Khoảng cách đọc 40mm
 • Giao tiếp USB 2.0
 • Đọc thẻ từ 03 x tracks
 • Giao tiếp USB 2.0
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á