Đầu Đọc Mã Vạch FEC SC-101X

Đầu Đọc Mã Vạch FEC SC-101X

  • Đọc mã vạch 1D và 2D
  • Tốc độ đọc 30 frame/s
  • Giao tiếp USB

Số lượng:

Tính năng vận hành

Loại đầu đọc

Đọc mã vạch 1D & 2D

Mã vạch hỗ trợ

Các loại mã vạch 1D và 2D chuẩn hóa quốc tế

Tốc độ đọc

30 frame/s

Khung đọc

640 x 480

Góc quét tối đa

Horizontal: 37.8°, Vertical: 28.8°

Giao tiếp

USB

 

 

Là đầu đọc mã vạch gắn tích hợp cạnh màn hình POS

Giao tiếp USB

 

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á