Giải Pháp Phần mềm

Quản Lý Kho Bằng Thiết Bị HHT Quản Lý Kho Bằng Thiết Bị HHT

Quản lý kho dùng thiết bị cầm tay (HHT/PDT) là ứng dụng khá quan trọng lĩnh vực Auto-ID áp dụng trong công tác Nhập/Xuất/Kiểm kê/Điều chuyển hàng hóa trong Kho (Warehouse) và Các trung tâm phân phối (DC).

Quản Lý Nhà Hàng OneES Quản Lý Nhà Hàng OneES

Giải pháp quản lý nhà hàng OneES là giải pháp tổng thể cho việc quản lý kinh doanh chuỗi nhà hàng hiện nay từ hệ thống Quản lý chuỗi nhà hàng OneES HQManager đến hệ thống Quản lý Kinh doanh tại từng nhà hàng OneES BOManager

Ghi Chỉ Số Điện - Nước Quản Lý Ghi Chỉ Số Điện - Nước

Giải pháp Ghi chỉ số Điện-Nước bằng máy cầm tay (PDA/EDA) mang lại sự chính xác và nhanh chóng cho việc Ghi Chỉ Số Công tơ Điện và Nước, Từ đó giúp Tăng năng suất lao động. Giải pháp có thể hỗ trợ Ghi chì số và Truyền dữ liệu tức thời (On-Line) thông qua sóng 3G

Quản Lý Trình Chiếu - Menu Điện Tử Quản Lý Trình Chiếu - Menu Điện Tử

Quản lý Nội dung trình chiếu với số lượng Màn hình/Player không hạn chế; Cập nhật, Quản lý tập trung thông qua giao diện Web.

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á