Cho Thuê Máy Đọc Mã Vạch

Cho Thuê Máy Đọc Mã Vạch

  • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D LS2208/LS4208
  • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D 1450g
  • Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D không dây 1452g
  • Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D không dây 1452g

Số lượng:

Dịch vu cho thuê máy đọc mã vạch gồm:
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D LS2208/LS4208
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D 1450g 
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D không dây 1452g
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D không dây 1452g
 
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với với chúng tôi theo số Hotline: (028) 3844 1820/23 hoặc Email:info@vietatech.com.vn
 
Dịch vu cho thuê máy đọc mã vạch gồm:
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D LS2208/LS4208
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D 1450g 
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 1D không dây 1452g
* Cho thuê Máy đọc mã vạch 2D không dây 1452g
 
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với với chúng tôi theo số Hotline: (028) 3844 1820/23 hoặc Email:info@vietatech.com.vn
 
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á