Đầu In Máy In Mã Vạch Datamax

  • Đầu In Datamax I-4308 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4308
  • Độ phân giải 300dpi
  • Đầu In Datamax I-4212 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4212
  • Độ phân giải 203dpi
  • Đầu In Datamax I-4208 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4208
  • Độ phân giải 203dpi
  • Đầu In Datamax I-4210 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4210
  • Độ phân giải 203dpi
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á