Đầu In Máy In Mã Vạch Intermec

 • Đầu In Intermec PD42 Chính Hãng Honeywell/Intermec của Máy in mã vạch PD42
 • Độ phân giải 203dpi
 • Độ phân giải 300dpi
 • Đầu In Intermec PM4i Chính Hãng Honeywell/Intermec của Máy in mã vạch PM4i
 • Độ phân giải 203dpi
 • Độ phân giải 300dpi
 • Đầu In Intermec PF4i Chính Hãng Honeywell/Intermec của Máy in mã vạch PF4i
 • Độ phân giải 203dpi
 • Độ phân giải 300dpi
 • Đầu In Intermec PX4i Chính Hãng Honeywell/Intermec của Máy in mã vạch PX4i
 • Độ phân giải 203dpi
 • Độ phân giải 300dpi
 • Độ phân giải 400dpi
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á