Sản Phẩm

 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-620:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-620
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-620
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-620
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-620
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166SS:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-166SS
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-166SS
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-166SS
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-166SS
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-166
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-166
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-166
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-166
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Digi DS-708 L:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-708 L
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-708 L
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-708 L
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-708 L
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử, In Tem Nhãn Digi SM-320:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi SM-320
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ SM-320
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân SM-320
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi SM-320
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử, In Tem Nhãn Digi SM-500EP:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi SM-500EP
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ SM-500EP
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân SM-500EP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi SM-500EP
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử, In Tem Nhãn Digi SM-5300 L EV:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi SM-5300 L EV
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ SM-5300 L EV
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân SM-5300 L EV
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi SM-5300 L EV
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử, In Tem Nhãn Digi SM-5300 L P:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi SM-5300 L P
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ SM-5300LP
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân SM-5300LP
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi SM-5300 L P
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Digi Self-Service SM-5600BS:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Self-Service SM-5600BS
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ SSM-5600BS
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân SSM-5600BS
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Self-Service SM-5600BS
 • * Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Xe Nâng Honeywell VM3:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy Honeywell VM3, Sửa lỗi phầm mềm OS cho máy VM3
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, bộ nhớ ROM, RAM cho máy xe nâng VM3
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy VM3
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Honeywell VM3
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính xe nâng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Xe Nâng Honeywell VM2:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy Honeywell VM2, Sửa lỗi phầm mềm OS cho máy VM2
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, bộ nhớ ROM, RAM cho máy xe nâng VM2
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy VM2
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Honeywell VM2
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính xe nâng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Xe Nâng Honeywell CV31:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy Honeywell CV31, Sửa lỗi phầm mềm OS cho máy CV31
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, bộ nhớ ROM, RAM cho máy xe nâng CV31
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy CV31
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Honeywell CV31
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính xe nâng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Xe Nâng Zebra VC70N0:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy Zebra VC70N0, Sửa lỗi phầm mềm OS cho máy VC70N0
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, bộ nhớ ROM, RAM cho máy xe nâng VC70N0
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy VC70N0
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra VC70N0
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính xe nâng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Xe Nâng Honeywell VM1A:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy Honeywell VM1A, Sửa lỗi phầm mềm OS cho máy VM1A
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, bộ nhớ ROM, RAM cho máy xe nâng VM1A
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy VM1A
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard Honeywell VM1A
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính xe nâng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC AP-3665:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC AP-3665, Ổ cứng HDD, SSD, Ổ cứng M.2 AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9645C:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9645C, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9635A:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9635A, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9635C:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9635C, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC MegaPOS Lite:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC MegaPOS Lite, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9105:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9105, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á